Wróć do listy porad

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Od dziecka uczono nas oszczędzać. Odkładaliśmy kieszonkowe do skarbonki, na książeczkę SKO, PKO lub inną. Lokowaliśmy nasze mniejsze lub większe bogactwa w różnych miejscach i z myślą o różnych celach - mniej lub bardziej doczesnych. Od jakiegoś jednak czasu obserwujemy trend wzmożonego oszczędzania z myślą o... pogrzebie.

Dlaczego stało się to tak popularne? Przecież na wypadek śmierci przewidziano coś takiego, jak zasiłek pogrzebowy - więc, można pomyśleć, jakieś zabezpieczenie na tę sytuację ostateczną istnieje. Jednak warto zastanowić się czym jest oraz ile wynosi zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy - ile wynosi?

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem jednorazowym, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pogrzebu osoby ubezpieczonej (czyli czynnej zawodowo i opłacającej składki) lub też członka jej rodziny, emeryta lub rencisty, a także osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Od marca 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego jest stała i wynosi niezmiennie 4 tysiące złotych - niezależnie od tego, skąd pochodzi zasiłek: z ZUS, KRUS czy z funduszu MSWiA. Wcześniej - dla porównania - mogła to być nawet kwota 6406,16 PLN zł. Wysokość zasiłku pogrzebowego bowiem podlegała waloryzacji co kwartał i stanowiła 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, według stanu na dzień śmierci danej osoby.

W przypadku śmierci danej osoby o zasiłek pogrzebowy mogą się ubiegać osoby pozostające w następujących stopniach pokrewieństwa ze zmarłym:

  • - małżonek osoby zmarłej,
  • - rodzice,
  • - ojczym lub macocha oraz osoby przysposabiające;
  • - dzieci (zarówno własne jak i dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz umieszczone w rodzinie zastępczej a także inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości); rodzeństwo;
  • - dziadkowie oraz wnuki;
  • - osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

     

W roku 2012 Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17.01.2012 (sygn. akt I UZP 8/11) przyznał także prawo do zasiłku wdowie pozostającej z mężem w separacji w dniu jego śmierci w szczególnym przypadku - tzn. jeśli pochowała ona nieubezpieczonego męża na swój koszt.

ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy z ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje jednak nie tylko rodzinie Zmarłego. Nie zawsze bowiem jest tak, że za organizację ceremonii żałobnych odpowiadają krewni. Jeśli pokrycie kosztów pogrzebu przejmuje pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu, mają oni prawo ubiegać się o przyznanie zasiłku pogrzebowego - ale jedynie do wysokości udokumentowanych kosztów i zawsze nie więcej, niż 4 tys. złotych.

Może się tak zdarzyć też, że koszty pogrzebu są pokrywane przez kilka osób lub podmiotów. W takim przypadku zasiłek pogrzebowy powinien zostać podzielony proporcjonalnie między wszystkich, którzy przyczynili się do sfinansowania pogrzebu.

Należy jednak pamiętać, żeby wniosek o zasiłek pogrzebowy został złożony we właściwej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Inaczej prawo do zasiłku wygaśnie. Jedynie w szczególnym przypadku późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, wspomniane 12 miesięcy może być liczone nie od dnia śmierci, ale od dnia pogrzebu.

Jak więc widać - oszczędzanie z myślą o pogrzebie ma swoje uzasadnienie. Obecna bowiem kwota zasiłku pogrzebowego - zwłaszcza w większych miastach -
z dużym trudem starcza na organizację skromnych uroczystości żałobnych. Dla wielu zaś osób nie do pomyślenia jest, aby ta ostatnia droga była skromna. Nie jest ona bowiem traktowana jako jedynie formalność, ale sposób wyrażenia swoich uczuć względem Zmarłego. I choć niektóre osoby do szukania dodatkowego wsparcia finansowego skłania bardzo trudna sytuacja materialna, to w wielu innych przypadkach o wystawności uroczystości żałobnej decyduje nacisk opinii publicznej, złożonej z sąsiadów czy znajomych. W tej sytuacji może jednak nadszedł czas na pewne zmiany? Jeśli nie kwoty zasiłku (bo na to, póki co, się nie zapowiada), to może choć myślenia, które także po śmierci zdaje się za nadrzędną uznawać zasadę "Zastaw się - a postaw się".


Zobacz również: 🡆 Likwidacja grobu - aspekty prawne i organizacyjne

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: