Wróć do listy porad

Zasiłek pogrzebowy 2020

Zasiłek pogrzebowy 2020

Formalności pogrzebowe spędzają sen z powiek niejednej osobie, która musi zorganizować pogrzeb. Nie jest tajemnicą, że kwoty pogrzebów mogą przyprawić o zawrót głowy. Na kwotę pochówku bowiem składa się wiele czynników. Jak poradzić sobie w tej sytuacji?

 

Z pomocą może przyjść zasiłek pogrzebowy.

Wielokrotnie rodziny osób zmarłych nie stać na sfinansowanie kosztów przygotowania i realizacji ostatniej drogi Bliskiej Osoby. W takich przypadkach warto znać swoje prawa i wiedzieć, na jaką możemy liczyć pomoc.

 

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w czterech przypadkach czyli w razie śmierci:
1. Ubezpieczonego
2. Emeryta lub rencisty
3. Członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej rentę/ emeryturę
4. Osoby, która nie była rencistą lub emerytem, ale spełniała warunki do uzyskania takiego statusu

 

Zasiłek pogrzebowy ZUS w 2020 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest tą instytucją, do której osoby ubiegające się o wypłatę zasiłku pogrzebowego najczęściej składają wnioski o jego przyznanie. Przed 2011 rokiem, wysokość zasiłku z ZUS wynosiła nawet 6 tysięcy złotych. Od 1 marca 2011 jego stawka spadła o 2000 złotych, osiągając kwotę 4000 zł. Mimo licznych apeli o zwiększenie tej kwoty, jak dotąd nie uległa ona zmianie.

 

Zasiłek pogrzebowy KRUS w 2020 roku

Zasiłek pogrzebowy z KRUS czyli z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przysługujący rodzinie zmarłego rolnika, ubezpieczonego w tej instytucji oraz w przypadku członków jego rodziny, to identyczna kwota, jak w przypadku zasiłku z ZUS czyli 4000 zł.

 

Zasiłek pogrzebowy MSWiA oraz WBE

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem uprawnionym do wypłacania zasiłków pogrzebowych po zmarłych emerytach i rencistach policyjnych oraz po zmarłych członkach ich rodzin. Z kolei Wojskowe Biuro Emerytalne jest instytucją właściwą do przyznawania zasiłku pogrzebowego po śmierci żołnierza zawodowego oraz członków jego najbliższej rodziny. W obu tych przypadkach jego wysokość, podobnie jak w przypadku zasiłku pogrzebowego z innych instytucji wynosi tak w latach ubiegłych, jak i w roku 2020 również 4000 zł.

 

zasiłek pogrzebowy 2020

 

Współdzielenie kosztów pogrzebu

Jeśli pogrzeb został opłacony przez więcej niż jedną osobę, zasiłek zostaje podzielony między nimi, tak, aby koszty były proporcjonalnie rozłożone między wszystkimi płatnikami. Wysokość zasiłku nie zostanie w tym przypadku, jakby się mogło początkowo wydawać, zwiększona.

 

Data złożenia wniosku

Niezależnie od wybranej instytucji, czas na złożenie wniosku o zasiłek nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, któej koszty pogrzebu zostały pokryte przez ubiegającego się o zasiłek. W razie złożenia wniosku nie w terminie, czyli po przekroczeniu równego roku, należy załączyć dokumenty potwierdzające powód opóźnienia np.: zaświadczenie z policji lub z prokuratury.


Zobacz również: 🡆 Gdzie i jak zorganizować transport Zmarłych z zagranicy do Polski?

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: