Regulamin

A. Zasady ogólne

 1. 1. Właścicielem strony funer.com.pl, zwanej dalej Portalem, jest
  BRAINBOX Wojciech Kudela
  Al. Iberyjska 10/2 (Ogrody Tesoro)
  81-198 Pogórze k. Gdyni
  NIP: 586-218-89-90
 2. Portal służy zamieszczaniu ogłoszeń, epitafiów i reklam i dostępny jest pod adresem: https://funer.com.pl.
 3. Portal pośredniczy w wymianie informacji.
 4. Osoba korzystająca z Portalu będzie dalej nazywana Użytkownikiem.
 5. Korzystanie z informacji zawartych na stronach Portalu jest bezpłatne.
 6. Użytkownik, przeglądający treści zawarte na stronach Portalu ma możliwość ich wydrukowania tylko i wyłącznie na użytek własny.
 7. Logotypy, zdjęcia oraz opisy są własnością poszczególnych firm i nie mogą być użyte do celów komercyjnych.
 8. Za naruszenie praw autorskich poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej firmy, bądź w jakikolwiek inny sposób, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
 9. Użytkownicy zamieszczając jakiekolwiek treści na stronach Portalu ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 10. Użytkownik, bez zgody Portalu, nie może zamieszczać na jego stronach aktywnych adresów URL. W uzasadnionych przypadkach, na prośbę Użytkownika, Portal może zezwolić na zmieszczenie aktywnych adresów URL.
 11. Zabrania się dodawania na stronach Portalu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.
 12. Portal ma prawo do weryfikacji oraz ew. usunięcia treści, jeśli naruszają one podstawowe zasady etyki, godzą w uczucia religijne, są wulgarne lub niezwiązane z tematyką strony.
 13. Adres e-mail Użytkownika może zostać wykorzystany do następujących celów:
 • przesłanie wiadomości potwierdzającej rejestrację w Portalu,
 • przesłanie wiadomości umożliwiającej zmianę hasła do panelu Użytkownika,
 • przesłanie wiadomości potwierdzającej poprawne dodanie epitafium, ogłoszenia,
 • dobrowolnie: powiadomień o dodanych świeczkach/komentarzach do epitafiów dodanych przez Użytkownika,
 • kontaktu z Administratorem Portalu.

B. Dział OGŁOSZENIA

 1. Dział Ogłoszenia Portalu służy zamieszczaniu ogłoszeń i reklam.
 2. Za treść ogłoszenia odpowiada wyłącznie Użytkownik, który to ogłoszenie zamieścił.
 3. Portal nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń Portalu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników, ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia.
 5. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne.
 6. Treść ogłoszenia musi być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 7. Kategoria ogłoszenia wybrana dla przedmiotu musi być zgodna z jego opisem i przeznaczeniem.
 8. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany.
 9. Wybrany przedmiot może być zamieszczony tylko raz.
 10. W pakiecie FREE jedna firma może dodać tylko jedno ogłoszenie.

C. Dział ZAKŁADY POGRZEBOWE oraz DOSTAWCY

C1. Wyszukiwanie

 1. Jeśli użytkownik przeszukuje bazę firm wg województwa lub działu to otrzyma wyniki uszeregowane alfabetycznie wg nazw firm w danej opcji abonamentowej.
 2. Jeśli użytkownik przeszukuje bazę firm wg odległości od centrum miasta, to otrzyma wyniki uszeregowane wg odległości w danej opcji abonamentowej (firmy znajdujące się najbliżej zostaną wyświetlone jako pierwsze).

C2. Opłaty za publikację wizytówek firm, zwanych dalej Wpisami

 1. System opłat w naszym Portalu oparty jest o 12 miesięczny abonament za publikację Wpisów.
 2. Portal może przyznać Użytkownikowi bezpłatny okres publikacji Wpisu w Portalu.
 3. Jeśli Użytkownik wniesie opłatę przed upłynięciem okresu testowego, to okres 12 miesięcy ważności wpisu liczony jest od daty wygaśnięcia okresu testowego.
 4. Wszystkie ceny podane na stronach Portalu, są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
 5. Wniesienie opłaty za publikacje Wpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru.

C3. Warunki publikacji Wpisów

 1. Warunkiem umieszczenia Wpisu na stronach Portalu jest poprawne i zgodne z prawdą wypełnienie obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego. Po dodaniu firmy nastepuje kontak ze strony administra portalu w celu weryfikacji danych i ustalenia formy prezentacji.
 2. Portal oferuje trzy rodzaje wpisów: Free, Silver oraz Gold
 3. Samo dodanie firmy do portalu nie powoduje automatycznego wystawienia faktury. W przypadku wyboru pakietu Silver lub Gold nastepuje kontakt ze strony administratora serwisu, podczas ktorego ustalana jest forma i rodzaj prezentacji oraz kwota rocznego abonamentu.
 4. Wpis może zostać usunięty w każdej chwili na wyraźną prośbę Użytkownika, do którego ten Wpis należy.
 5. Zmiana rodzaju Wpisu w czasie trwania okresu abonamentowego jest możliwa w każdej chwili. W takiej sytuacji pierwotny Wpis zostaje anulowany, a Użytkownik uiszcza opłatę w wysokości ceny Wpisu, na który się decyduje.
 6. Nazwa firmy może zawierać: litery, cyfry, przecinki, kropki, myślniki - ale nie może sie od niej zaczynać.
 7. Nazwa firmy musi zaczynać się od litery.
 8. Nazwa firmy może zawierać wielkie litery.
 9. Nazwa firmy powinna odpowiadać wpisowi w CEIDG.
 10. Dopuszcza się dodanie wyrazów związanych z działalnością firmy po nazwie odpowiadającej wpisie w CEIDG.

D. Dział EPITAFIA

 1. Warunkiem dodawania epitafiów jest rejestracja w Portalu.
 2. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo zamieścić dowolną liczbę epitafiów.
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do edycji oraz usunięcia zamieszczonego przez siebie nekrologu.
 4. Portal ma prawo do weryfikacji oraz ew. usunięcia epitafium, na prośbę najbliższej rodziny osoby zmarłej, pełnomocnika lub bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 5. Każdy zarejestrowany użytkowik wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera Portalu.

E. Konsekwencje naruszenia regulaminu

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.
 2. W wyjątkowych sytuacjach sprawy naruszające polskie prawo lub prawa osób trzecich mogą zostać przekazane Policji.

F. Polityka prywatności

 1. Szczegółowa polityka prywatności znajduje się tutaj.

G. Postanowienia końcowe

 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Portalu obowiązuje od momentu jego opublikowania.
 2. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.