Wróć do listy porad

Mistrz Ceremonii - kim jest i na czym polega jego praca?

Mistrz Ceremonii - kim jest i na czym polega jego praca?

W Polsce, ale nie tylko, większość z nas przyzwyczaiła się do obecności osoby duchownej na pogrzebie - jako przewodniczącego całej ceremonii. Duchowni różnych wyznań są obecni na pogrzebach osób wierzących lub deklarujących się jako wierzące, które za życia pragnęły obecności kapłana na swoim pogrzebie.

Pogrzeby wyznaniowe są zazwyczaj celebrowane według określonego rytuału, określonego odgórnie (np. w przypadku Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce ceremoniał "Obrzędy pogrzebu" jest zatwierdzony przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski). Jak jednak wygląda kwestia samej uroczystości pogrzebowej w przypadku osób niewierzących, wierzących niepraktykujących lub np. takich, które - choć wierzące - nie życzyły sobie obecności duchownego na swoim pogrzebie? Kto przewodniczy takim ceremoniom i jak one przebiegają?

Odpowiedź brzmi: takim ceremoniom przewodniczy w zdecydowanej większości przypadków Mistrz Ceremonii Pogrzebowej. To osoba specjalnie do tego przygotowana i predysponowana do przewodniczenia uroczystościom o charakterze publicznym - co oznacza, że powinna ją charakteryzować dobra dykcja, umiejętność sprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie czy też nienaganna prezencja. Ważne są także cechy charakteru - przede wszystkim takie, jak empatia, wielka kultura osobista, punktualność czy odporność na stres. Mistrzem Ceremonii Pogrzebowej może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Zazwyczaj występują oni na pogrzebie w stroju podkreślającym ważność i powagę chwili - jest to z reguły toga lub peleryna, biret oraz łańcuch z dystynkcjami. Warto zauważyć także brak symboli religijnych w czasie pogrzebów świeckich.

kim jest mistrz ceremonii

Choć Mistrzowie Ceremonii kojarzeni są przede wszystkim z uroczystościami świeckimi, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby Mistrz Ceremonii Pogrzebowej pojawił się również na pogrzebie świecko-wyznaniowym, który łączy w sobie zarówno obrzędy religijne, jak i elementy z ceremoniału świeckiego.

Uroczystości o charakterze świeckim - podobnie, jak uroczystości wyznaniowe - również składają się z pewnych stałych elementów, a są nimi: pożegnanie Zmarłego w domu przedpogrzebowym, kondukt żałobny oraz ceremonia nad grobem. Do zadań Mistrza Ceremonii Pogrzebowej należy przewodniczenie całej uroczystości, czuwanie nad jej przebiegiem oraz wygłoszenie przemówienia przybliżającego życie Osoby Zmarłej. Uroczystościom takim mogą też towarzyszyć inne elementy, jak np. muzyka czy określona scenografia związana z osobą Zmarłego.

W Polsce pracuje kilkunastu Mistrzów Ceremonii Pogrzebowej. Zgodnie twierdzą oni, że każdy pogrzeb, któremu przewodniczą, jest dla nich niepowtarzalną uroczystością, do której są zawsze perfekcyjnie przygotowani. Towarzyszy im bowiem zawsze świadomość, że w ich ręce złożona jest ogromna odpowiedzialność za ukoronowanie ludzkiej ziemskiej wędrówki jak najpiękniejszym Ostatnim Pożegnaniem.


Zobacz również: 🡆 Cmentarz w przyszłości - jak będzie wyglądać?

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: