Wróć do listy porad

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby?

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci bliskiej osoby?

Słowo "urlop" zazwyczaj budzi przyjemne skojarzenia. Są jednak takie okoliczności i sytuacje w życiu, które -nawet w myślach - staramy się odsunąć od siebie jak najdalej. Do takich momentów należy śmierć bliskich osób. Najczęściej zastaje nas w zabieganej codzienności, wśród obowiązków zawodowych.

Oto stajemy przed faktem dokonanym - konieczności często nie tylko uczestniczenia w pogrzebie, ale i całej organizacji ceremonii żałobnych. To wymaga nie tylko sił, ale i czasu. Warto wiedzieć, co uczynić, gdy będziemy zmuszeni, aby się z tym wyzwaniem zmierzyć. Innymi słowy: czy - jeśli jesteśmy pracownikami - przysługuje nam dodatkowy urlop na te smutne uroczystości?

Śmierć Bliskiej Osoby to szczególne okoliczności i właśnie między innymi takie okoliczności uwzględnione są w Kodeksie Pracy pod określeniem urlopu okolicznościowego. Oznacza to, że pracownik składający wniosek o udzielenie urlopu w związku z pogrzebem swojego Krewnego, musi ten urlop otrzymać, otrzymując pewność, że jego nieobecność w pracy jest wtedy usprawiedliwiona - przy zachowaniu prawa do wypłaty pełnego wynagrodzenia.

Dzień wolny z powodu pogrzebu

Pracodawca nie jest władny - patrząc od strony prawnej - z własnej inicjatywy udzielić takiego urlopu swojemu podwładnemu, ale wyrażenie przez niego zgody na wniosek pracownika o urlop w związku ze śmiercią Bliskiego jest obligatoryjne. Oznacza to, że nie może odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu. Może natomiast poprosić o dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności śmierci. Najczęściej dokumentem tym będzie odpis aktu zgonu.

Zróżnicowaniu natomiast podlega liczba dni, które przysługują pracownikowi z tytułu śmierci kogoś z rodziny. Liczba ta zależy od stopnia pokrewieństwa z osobą, która zmarła. Śmierć Osób Najbliższych - takich jak żona lub mąż, dziecko, ojciec, matka, ojczym lub macocha - uprawnia pracownika do otrzymania 2 dni urlopu. Natomiast w przypadku śmierci rodzeństwa, teściów, dziadków, bądź innej osoby, która pozostawała na utrzymaniu lub podlegała bezpośredniej opiece pracownika - przysługuje mu 1 dzień urlopu.

urlop z powodu śmierci bliskiego

Ktoś mógłby powiedzieć, że to kropla w morzu potrzeb. Że śmierć jest tak trudnym doświadczeniem, że trzeba wiele czasu, aby na nowo odnaleźć się w tej bolesnej sytuacji. Obecnie jednak, gdy zakłady pogrzebowe w większości oferują, że same zajmą się formalnościami pogrzebowymi - te dwa lub jeden dzień powinien być jak pierwsza pomoc w nagłym przypadku. Czas na to, aby leczyły się rany po odejściu Kochanej Osoby, przyjdzie później...


Zobacz również: 🡆 Pogrzeby online - liczy się obecność

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: