Wróć do listy porad

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Przyzwyczajeni jesteśmy - zwłaszcza starsze pokolenie - do tego, że za organizację pogrzebu odpowiedzialna jest najbliższa rodzina czyli najczęściej współmałżonek, dzieci bądź wnuki albo rodzeństwo. W przypadku rodzin licznych, wielopokoleniowych to niemal naturalna kolej rzeczy. Jednak obecnie model rodziny ulega przeobrażeniom. Te przeobrażenia mają wpływ na codzienne życie, ale także na sprawy ostateczne - takie jak śmierć i pogrzeb.

Kto zapłaci za pogrzeb?

Dziś śmierć staje się często tematem tabu. Spychana na margines, wypierana ze świadomości - zwłaszcza przez młodsze pokolenia - w końcu jednak się pojawia i brutalnie burzy porządek naszego małego świata. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nasi dziadkowie nie tylko byli oswojeni z myślą o śmierci - chociażby przez przygotowanie sobie ubrania na ostatnią drogę - ale także odkładali na ten cel pieniądze. Zachowanie takie było podyktowane troską o dzieci i wnuki, żeby nie musiały się martwić nie tylko w czym, ale i za co pochowają dziadka czy babcię.

zwrot kosztów pogrzebu

Dziś rodzina wielopokoleniowa staje się powoli luksusem. Przez wiele lat także rodziny wielodzietne nie cieszyły się popularnością, choć teraz ten trend odrobinę się zmienił. A przecież to wielki kapitał i oparcie: nie tylko w funkcjonowaniu na co dzień, ale także w tych chwilach, gdy nadchodzi moment ostatecznego pożegnania. Choć pewnie nie wszędzie, ale w wielu rodzinach takie trudne chwile sprzyjały i sprzyjają pewnej bliskości oraz wspólnemu działaniu - m.in. w organizacji pogrzebu. Lżej jakoś odchodzić, gdy się wie, że znajdzie się ktoś, kto przyjdzie na pogrzeb - i to z potrzeby serca, a nie z przymusu czy obowiązku... Gdy więzy rodzinne, a często i przyjacielskie, ulegają rozluźnieniu, myśl o śmierci budzi dodatkowy niepokój i rodzi pytania: kto zorganizuje mój pogrzeb? Kto zapłaci za pochówek?

Pieniądze jak w banku

Odpowiedź na to ostatnie pytanie, wbrew pozorom, nie musi nieść ze sobą aż tak wielkiej dozy dramatyzmu - o ile osoba zmarła posiadała rachunek w banku, a na nim kwotę pozwalającą na organizację choćby skromnego pogrzebu. W prawie bankowym - art. 55 ust. 1 pkt 1 - znajduje się bowiem następujący zapis: "W przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku".

Oznacza to, że w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz terminowych lokat oszczędnościowych, bank jest zobowiązany do zwrotu kosztów pogrzebu osobie, która go faktycznie zorganizowała.

Osoba, która pokryła koszt pogrzebu zobowiązana jest przedstawić rachunki, które potwierdzą wydatki. Nie może to być zwykły paragon, ale dokument, na którym widnieją imienne dane osoby ubiegającej się o zwrot takich kosztów.

Co ważne, osoba ta nie musi należeć do osób najbliższych zmarłego albo spadkobierców Zmarłego, a nawet nie musi być osobą, która ma prawo otrzymać zasiłek pogrzebowy. Różne są bowiem koleje losu i czasem zdarza się, że rodzina Zmarłego - z różnych przyczyn - nie może albo nie chce podjąć się przygotowania uroczystości pogrzebowych i bierze to na swoje barki ktoś nie tylko spoza kręgu pokrewieństwa, ale i przyjaciół... Należy jednak pamiętać, że środki takie mogą być przez bank wypłacone tylko raz czyli wtedy, gdy do banku nie zgłosiła się wcześniej inna osoba żądająca zwrotu wydatków na pochówek.

Zorganizowanie pochówku Osoby Zmarłej to duże wyzwanie, także finansowe. Warto więc z jednej strony wiedzieć o takiej możliwości, jaką jest zwrot kosztów pogrzebu przez bank - a z drugiej strony mieć jednak oszczędności. W języku potocznym funkcjonuje zwrot "pieniądze na czarną godzinę" i, jak widać, nieraz ta czerń może nabrać bardzo dosłownego znaczenia.


Zobacz również: 🡆 Na czym polega planowanie własnego pogrzebu czyli tzw. funeral planning?

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: