Wróć do listy porad

Pochówek osoby bezdomnej - kwestie formalne i praktyczne

Pochówek osoby bezdomnej - kwestie formalne i praktyczne

Każdy chciałby mieć piękny, uroczysty pogrzeb. Są jednak osoby, dla których to pragnienie może pozostać niespełnione. Bezdomność jest zawsze dramatem, zarówno za życia, jak i po czyjejś śmierci. Jak zatem wygląda pochówek osoby bezdomnej?

Pogrzeb osoby bezdomnej to wyjątkowo trudny temat, który pokazuje, że nie zawsze pochówek jest uroczysty. Tak, jak za życia osoby bezdomne nie zawsze mogły liczyć na współczucie, tak i po ich śmierci pogrzeb najczęściej odbywa się w sposób bardzo prywatny i cichy. Tania trumna, niejednokrotnie tabliczka N.N (gdy tożsamość zmarłego jest nieznana) i żadnego znicza...

Śmierć nie omija nikogo. Nie patrzy na to, czy człowiek był bogaty, biedny, samotny, szczęśliwy, czy nie. Odejście z tego świata jest najpewniejszą kwestią na świecie. Niektórzy rozmawiają z rodziną i informują o tym, jaka jest ich ostatnia wola. Inni odkładają oszczędności, aby ich śmierć nie wiązała się z finansowym obciążeniem najbliższych. Bywają jednak też tacy, którzy nie chcą poruszać tego tematu, zostawiając kwestie pochówku swoim dzieciom. Niektóre osoby nie mają jednak takiego komfortu.

W przypadku śmierci osoby bezdomnej są dwie możliwości finansowania pogrzebu. Jeśli tożsamość osoby bezdomnej jest możliwa do ustalenia, pogrzeb powinna zorganizować najbliższa rodzina. W innej sytuacji obowiązek ten przejmuje na siebie ośrodek pomocy społecznej, który finansuje gmina.

 

pogrzeb bezdomnego

 

Jeśli osoba bezdomna miała krewnych

Obowiązkiem każdej rodziny jest pochowanie drugiego człowieka. Bywają jednak sytuacje, w których najbliżsi nie mogą sfinansować pochówku. Najczęstszym powodem są trudności finansowe, które uniemożliwiają pokrycie kosztów. W takiej sytuacji rodzina zmarłego powinna złożyć wniosek o przyznanie zasiłku celowego. Dokument ten jest świadczeniem fakultatywnym, na którego podstawie rodzina może uzyskać od gminy koszt na pokrycie niezbędnej potrzeby - w tym przypadku jest to zapomoga na zorganizowanie pogrzebu. W takiej sytuacji rodzinie nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, gdyż koszty organizacyjne poniosła gmina.

 

Jeśli osoba bezdomna nie miała krewnych lub nie można ustalić jej tożsamości

Nie każda osoba bezdomna ma rodzinę. Często z upływem lat relacje rodzinne się wykruszają, ludzie pozostają samotni lub ich tożsamość ginie pod stertą problemów, smutków i żalu. Wiele osób, które żyje na ulicy, powoli zatraca pamięć o tym, kim była i jest. Tym bardziej ciężko po śmierci osoby bezdomnej ustalić jej tożsamość i poinformować o śmierci rodzinę. Niestety często w przypadku osób bezdomnych, ciało zostaje odnalezione późno, co jeszcze bardziej utrudnia zidentyfikowanie zmarłego lub zmarłej. W takiej sytuacji pogrzeb organizowany jest na koszt gminy.

 

Kto chowa bezdomnego?

Za pogrzeb osoby bezdomnej odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy dla gminy, w której doszło do śmierci. OPS zleca wykopanie grobu na cmentarzu, zakup trumny sosnowej, krzyża, tabliczki i przygotowanie zmarłego do pochówku. Jeśli tożsamość nie jest możliwa do ustalenia, na tabliczce umieszcza się napis N.N. (niewiadomego imienia). Niestety, tak jak za życia osoby te nie miały nikogo, tak i po śmierci ich skromne groby zostają pozostawione same sobie. Bardzo często mogiły osób bezdomnych już po miesiącu od pogrzebu są zaniedbane, a nawet zapadnięte.

 

pochówek osoby bezdomnej

 

Nikt ich nie żegna

Każda osoba musi zostać pochowana. To kwestie wynikające z przepisów prawa i bezpieczeństwa. Jednak trudno doszukiwać się w pogrzebie osoby bezdomnej uroczystych elementów. Ciężko też się temu dziwić i wymagać od obcych ludzi czegoś więcej. Jednak wiedza o tym, jak wygląda taki pogrzeb, powinna skłonić do refleksji. Jest bowiem tak, że niektórych ludzi przekreśla się już za życia, nie dając tym samym możliwości odbudowania swojej wyjątkowej tożsamości.


Zobacz również: 🡆 Kto spłaca długi zmarłego?

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: