Wróć do listy porad

Kto spłaca długi zmarłego?

Kto spłaca długi zmarłego?

Każdy z nas ma nadzieję, że przed śmiercią zdąży uporządkować swoje sprawy osobiste, ale i te materialne, w tym finansowe: kredyty, zobowiązania, długi. Bywa jednak i tak, że śmierć przychodzi niespodziewanie. Wtedy może rodzić się pytanie: kto spłaca długi zmarłego?

Odejście bliskiej osoby to czas wielkiej próby dla jego rodziny, która staje przed trudnymi wyzwaniami związanymi z organizacją pochówku i dodatkowo musi się zmierzyć z koniecznością uporządkowania wszelkich spraw, których nie zdołał za życia załatwić i zakończyć zmarły. Wśród nich najbardziej skomplikowane bywają kwestie związane z długami -niespłaconymi wierzytelnościami, których zmarły nie uregulował. Kto spłaca długi zmarłego? Czy można się zabezpieczyć przed dziedziczeniem wierzytelności? Jak postępować, gdy nie mamy wiedzy o zadłużeniu zmarłych rodziców?

 

Gdzie sprawdzić długi zmarłego?

Spadek rozumiany jako dziedziczone dobra materialne - nieruchomości, pieniądze, cenne ruchomości jest zjawiskiem dość powszechnym. Niestety zetknięcie z rzeczywistością bywa bolesne - odchodzący na zawsze bliscy czasem pozostawiają długi, które zgodnie z zapisem Kodeksu Cywilnego zalicza się do masy spadkowej, więc spadkobiercy testamentowi czy ustawowi przyjmując spadek biorą na siebie wszystkie zobowiązania zmarłego.

Aby zabezpieczyć się przed przyjęciem spadku z zadłużeniem warto sprawdzić sytuację majątkową zmarłego. Można to zrobić na kilka sposobów:

 

1. Za pomocą wniosku złożonego do sądu.

Przedmiotem wniosku jest dokonanie spisu inwentarza, czyli ustalenie co wchodzi w skład masy spadkowej. Dokonana przez sąd ocena składu majątkowego spadku jasno określi, czy w skład masy spadkowej wchodzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz ewentualne zadłużenia.


2. Poprzez zasięgnięcie informacji w bazach danych - rejestrach dłużników i zadłużeń.

Najbardziej popularne wśród nich to: BIG (Biuro Informacji Gospodarczej), BIK (Biuro Informacji Kredytowej), KRD (Krajowy Rejestr Długów). Mając wiedzę o ewentualnym zadłużeniu spadkodawcy jego spadkobiercy mogą podjąć decyzję o przyjęciu względnie odrzuceniu spadku.

kto spłaca długi zmarłego

Na kogo przechodzą długi zmarłego?

Długi zmarłego są częścią masy spadkowej i przechodzą na spadkobierców. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu jego majątek dzielony jest na spadkobierców ustawowych ustalanych zgodnie z linią pokrewieństwa. W przypadku pozostawienia testamentu majątek przechodzi w ręce spadkobierców wskazanych w testamencie.

 

Kto spłaca długi po śmierci rodziców?

Po śmierci rodziców spadek otrzymują dzieci, które są spadkobiercami ustawowymi lub osoby wskazane w testamencie, o ile taki został sporządzony.

Każdy spadkobierca ma prawo odrzucić spadek. Jeśli tego nie uczyni i przejmie spadek wprost może narazić się na przejęcie długów zmarłego. Dla ochrony spadkobierców została ustanowiona norma prawna pozwalająca na ograniczenie odpowiedzialności za zadłużenie. Przejmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca odpowiedzialny jest za spadek jedynie do wysokości długów. W praktyce oznacza to, że jeśli pasywa (długi) są wyższe niż aktywa, to spadkobierca odpowiada za zadłużenie tylko do wysokości aktywów - kwota zadłużenia powyżej aktywów nie jest już jego problemem.

Do spraw dziedziczenia należy podchodzić z rozmysłem, sprawdzać wszelkie opcje, a przed decyzją o przyjęciu spadku dokonać rozeznania co do składu masy spadkowej. Nawet najbliższe nam osoby miewają skrzętnie skrywane tajemnice, do których nie dopuszczają rodziny. Długi to sprawa dość wstydliwa i często ukrywana przed dziećmi, więc przejmując spadek lepiej zachować ostrożność i nie działać pochopnie narażając się na straty.


Zobacz również: 🡆 Jak uzyskać akt zgonu?

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: