wróć

Wydarzenia towarzyszące MEMENTO 2016

Wydarzenia towarzyszące MEMENTO 2016

Targi Funeralne MEMENTO 2016 w Poznaniu to nie tylko okazja do zapoznania się z bogatą ekspozycją. Przedstawiciele branży pogrzebowej będą bowiem mieli okazję, aby na targach poszerzyć swoją wiedzę.

Organizatorzy zadbali o to, aby program wydarzeń towarzyszących targom był naprawdę bogaty. Zapowiada się bardzo ciekawie: seminaria i pokazy związane z branżą funeralną z pewnością przyciągną wielu zainteresowanych.

Wśród głównych punktów programu znajdą się dwie konferencje. Temat jednej z nich, objętej patronatem Polska Akademia Nauk a zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe wraz z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, brzmi: "Przemiany obyczajowości pogrzebowej i sztuki cmentarnej w Polsce i w Europie". Poprowadzi ją prof. Anna E. Kubiak, spod pióra której wyszła m.in książka ?Pogrzeby to nasze życie?. Pani Profesor Wygłosi także prelekcję pod tytułem "Standard obrzędu pogrzebowego w Polsce w XXI wieku a rozwój branży funeralnej".

Drugą z konferencji objęła swoim patronatem Pogrzebowa Grupa Wyszehradzka. Uczestnicy - przedstawiciele branży pogrzebowej z krajów wchodzących w skład tej grupy skupią się wokół tematu ?Groby wojenne Europy Środkowo-Wschodniej?.

Skoro Targi - to także szkolenia. O tym, jak branża pogrzebowa jest szeroka - świadczyć może bogactwo tematyki. Chętni będą mogli zaczerpnąć informacje, jak skutecznie sprzedawać nietypowe usługi pogrzebowe, a także poznać nowe instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorców pogrzebowych w zakresie bezpłatnych szkoleń tanatologicznych dla pracowników funeralnych. Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego przedstawi w sposób - jak zwykle - bardzo kompetentny, a jednocześnie niezwykle ciekawy - zagadnienia związane z sanitarnym przygotowaniem zwłok do pogrzebu oraz ewolucją techniki balsamacji zwłok na przestrzeni wieków. Będzie można też dowiedzieć się wiele o najnowszych rozwiązaniach używanych w zabiegach balsamacji. Dla przypomnienia - zabieg ten nazywany z łacińska tanatopraksją - stosowany jest chętnie głównie w przypadku transportu zwłok na większe odległości, gdy trzeba opóźnić datę pogrzebu lub gdy pojawia się problem utrudnionego dostępu do chłodni.

Wiedzę teoretyczną zdobytą na szkoleniu z pewnością warto poszerzyć o umiejętności praktyczne - podczas pokazów kosmetyki i rekonstrukcji pośmiertnej a także podczas prezentacji florystycznej mody pogrzebowej.

Partnerzy

Archiwum aktualności